ป้ายและเครื่องหมายจราจร

PDFพิมพ์อีเมล

สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส
Tel 0-73 53-2117 , 0-7353-2122 , 0-7353-2121

E -mail
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ป้ายและเครื่องหมายจราจร

ประเภทบังคับ

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/1.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/2.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/3.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/5.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/6.gif

1.หยุด

2.ให้ทาง

3.ให้รถสวนทางมาก่อน

4.ห้ามแซง

5.ห้ามเข้า

6.ห้ามเข้า

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/7.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/8.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/9.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/10.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/11.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/12.gif

7.ห้ามกลับรถ

8.ห้ามเลี้ยวซ้าย

9.ห้ามเลี้ยวขวา

10.ห้ามรถยนต์

11.ห้ามรถบรรทุก

12.ห้ามรถจักรยานยนต์

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/13.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/14.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/15.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/16.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/17.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/18.gif

13.ห้ามรถพ่วง

14.ห้ามจักรยาน

15.ห้ามรถสามล้อ

16.ห้ามรถยนต์สามล้อ

17.ห้ามจักรยานยนต์
และรถยนต์

18.ห้ามจักรยาน
จักรยานยนต์
และรถยนต์

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/19.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/20.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/21.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/22.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/23.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/24.gif

19.ห้ามรถแทรกเตอร์

20.ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น

21.ห้ามคนข้าม

22.ห้ามใช้เสียง

23.ห้ามจอดรถ

24.ห้ามหยุดรถ

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/25.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/26.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/27.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/28.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/29.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/30.gif

25.หยุดตรวจ

26.จำกัดความเร็ว

27.จำกัดน้ำหนัก

28.จำกัดความกว้าง

29.จำกัดความสูง

30.ให้ชิดซ้าย

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/31.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/32.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/33.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/34.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/35.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/36.gif

31.ให้ชิดขวา

32.ให้เดินทางเดียว

33.รถเดินทางเดียวไปทางซ้าย

34.รถเดินทางเดียวไปทางขวา

35.ให้เลี้ยวซ้าย

36.ให้เลี้ยวขวา

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/37.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/40.gif

37.ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

38.ให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา

39.วงเวียน

40.สุดเขตบังคับ

ประเภทเตือน

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/41.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/42.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/43.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/44.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/45.gif

1.

2.

3.

4.

5.

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/46.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/47.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/48.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/49.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/50.gif

6.

7.

8.

9.

10.

ป้ายที่ 1 - 10 ลักษณะทางโค้งต่าง ๆ

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/51.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/52.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/53.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/54.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/55.gif

11.

12.

13.

14.

15.

ป้ายที่ 11 - 15 ลักษณะทางแยกต่าง ๆ

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/56.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/57.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/58.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/59.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/60.gif

16.วงเวียน

17.หยุดข้างหน้า

18.ข้ามทางรถไฟ
มีเครื่องกั้น

19.ข้ามทางรถไฟ
ไม่มีเครื่องกั้น

20.มีสัญญาณไฟข้างหน้า

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/61.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/62.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/63.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/64.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/65.gif

21.ช่องจราจรลดลง

22.ทางแคบลง

23.สะพานแคบ

24.ทางแคบ

25.ช่องลอดต่ำ

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/66.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/67.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/68.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/69.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/70.gif

26.สะพานเปิดได้

27.ทางลื่น

28.เตือนรถกระโดด

29.ทางขรุขระ

30.ทางร่วน

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/71.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/72.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/73.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/74.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/75.gif

31.ทางขึ้นลาดชัน

32.ทางลงลาดชัน

33.ทางคู่ข้างหน้า

34.สิ้นสุดทางคู่

35.รถวิ่งสวนทาง

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/76.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/77.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/78.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/79.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/80.gif

36.ทางร่วม

37.ทางร่วม

38.ทางแยกซ้าย-ขวา

39.ระวังคนข้ามทาง

40.โรงเรียน,ระวังเด็ก

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/81.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/82.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/83.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/84.gif

http://www.bks.ac.th/bks_web/car-moto/banner/85.gif

41.ระวังสัตว์

42.เขตห้ามแซง

43.อุบัติเหตุข้างหน้า

44.เขตชุมชนลดความเร็ว

45.ใช้เกียร์ต่ำ

แสดงความคิดเห็นขนส่งจังหวัดนราธิวาส

ธงชาติไทยมีกี่สี (ใส่เฉพาะตัวเลข)
Email:
Subject:
Message: